Outdoor Finnskogen har hovedbase på småbruket Steinreisberget, ved Steinreien sjø, 25 km Nord-Øst for Kongsvinger by.


 

Småbruket Steinreisberget

Steinreisberget er et gammel småbruk på Lunderseter i Finnskogen, med idyllisk beliggenhet på en høyde ved sjøen Steinreien. Bruket er et strålende utgangspunkt for et bredt spekter av friluftsaktiviteter, og er Outdoor Finnskogens hovedbase. Stedes eies av beboerne Leikny og Kjell Bekkevold, som også bidrar i virksomheten.

Hobbiten.jpg

Finnskogen

Finnskogen er et belte av sammenhengende skog langs landegrensen mellom Sverige og Norge, iblandet en rekke vann og vassdrag. Naturgrunnlaget er meget velegnet for et allsidig friluftsliv.

Tilbake til 1600-tallet kom det skogfinner til dette distriktet, på vandring fra øst. De tok med seg sin kultur, blant annet sin byggeteknikk, røykstuer, svedjebruk og håndverkstradisjoner. Fortsatt finnes det mange spennende spor etter den skogfinske kulturen i dette området. Skogfinner er i dag en av fem minoritetsgrupper som er registrert i Norge.

Kontaktinformasjon

post@outdoorfinnskogen.com

Tlf. (+47) 95175196


 
   

  Knut Egil Bekkevold, stifter og daglig leder

Knut Egil Bekkevold er Høgskolelektor i friluftsliv, med lang erfaring i å utdanne friluftslivsstudenter, og med å tilrettelegge for gode og sikre naturopplevelser for ulike målgrupper.

Knut Egil er glad i Hans Børlis lyrikk, og er spesielt interessert i naturopplevelsens mentale kvaliteter - om hvordan vi kan oppleve oss selv på en positiv måte gjennom naturkontakt.

Profil med Børli.jpg

Outdoor Finnskogens guider

Våre guider og instruktører blir håndplukket etter utdanning og kompetanse, for å kunne formidle de ulike aktiviteter på en så profesjonell måte som mulig, hvor både sikkerhet og opplevelsenes kvaliteter står i høysetet.