Generell informasjon

Om bekledning, hvordan komme hit, ansvar og forsikring.


 

Bekledning og utstyr

Om ikke annet er presisert, stiller kunden med egen bekledning, egnet for aktiviteten. Behovet vil bli spesifisert i forkant av aktivitetene. Det vil være mulig å leie våtdraktsbekledning av Outdoor Finnskogen for padleaktivitet.

Når det er relevant, vil du få tilsendt egen pakkliste etter påmeldt kurs, tur eller arrangement. Outdoor Finnskogen stiller forøvrig med nødvendig friluftsutstyr (fellesutstyr som telt, lavvo, kokeutstyr etc.) ved gjennomføring av aktivitet. 

Kontaktinformasjon

post@outdoorfinskogen.com

Tlf: (+47) 95175196

Hvordan komme seg hit?

De fleste av Outdoor Finnskogens aktiviteter vil være sentrert i Kongsvingerregionen, med Finnskogen som kjerneområde. Mange aktiviteter vil bli tilbudt ifra småbruket Steinreisberget ved sjøen Steinreien på Lunderseter. Når aktivitetene blir lagt til andre steder, vil dette bli presisert.

Lunderseter ligger langsmed fylkesvei 205, mellom Roverud og Svullrya, ca 25 km nord-øst for Kongsvinger by.

Bedriftsinformasjon

Outdoor Finnskogen AS

Organisasjonsnummer: 922716706

Bank: Sparebank1 Østlandet

Kontonummer: 18131058701

IBAN: NO7818131058701

BIC (SWIFT): SHEDNO22 

VIPPS: 566727 

  

  

Sikkerhet, ansvarlighet, forsikring

Outdoor Finnskogen tilrettelegger for naturopplevelser tuftet på lang norsk friluftslivstradisjon, med “ferd etter evne” som grunnleggende prinsipp. Friluftsliv skal i våre øyne utgjøre en helsefremmende livsstil, med en god risikomargin innlagt i aktivitetene.

Outdoor Finnskogen jobber aktivt for å redusere risiko, og tar vårt HMS- arbeid meget seriøst. Likevel er det slik at ulykker og medisinske tilfeller kan inntreffe under aktivitet, selv under de tryggeste forhold. Outdoor Finnskogens virksomhet og ansatte er dekt med ansvars- og yrkesskadeforsikring. Dette dekker imidlertid ikke eventuelle skader på gjester og deres materiell. Vi  oppfordrer alle våre kunder til å ha egen reiseforsikring.

Outdoor Finnskogens kunder plikter å rette seg etter instruktørens retningslinjer. Ved mistanke om påvirkning av alkohol eller andre rusmidler, eller ved øvrig uønsket atferd, forbeholder Outdoor Finnskogen seg retten til å bortvise vedkommende fra aktiviteten.

Kunder av Outdoor Finnskogen kan i noen tilfeller bli bedt om å fylle ut en egenerklæring for helse, og bekrefte at de deltar i aktiviteten av egen fri vilje, på egen risiko.

Betingelser for betaling 

Alle aktiviteter med påmelding, skal betales innen aktiviteten begynner, enten gjennom booking, eller i visse tilfeller med Vipps på stedet. Andre vilkår gjelder ved skreddersydde, lukkede arrangementer, etter avtale mellom kunde og Outdoor Finnskogen. 

Enkelte arrangementer krever forhåndspåmelding, og innbetaling av depositum en gitt tid i forkant av aktiviteten.

Retningslinjer ved avlysning

Outdoor Finnskogen kan være tvunget til å avlyse en aktivitet på grunn av værforhold, sykdom eller andre forhold. Ved slike tilfeller blir prisen refundert i sin helhet til kunden.

Påmeldte kurs refunderes ikke, om kunden av ulike årsaker skulle være forhindret fra å delta.

Ved skreddersydde aktiviteter, bestilt av kunde, gjelder egne vilkår. Avlyser kunden innen tre uker før gjennomføring, betales prisen tilbake, foruten depositum. Avlyses det senere enn dette, refunderes det ikke.  

Speilblankt vann_Våtmark.jpg